Duais Bashō Haiku Poetry Competition for Post-Primary Schools

Duais Bashō Haiku Poetry Competition asks post-primary students to compose a haiku in the English or Irish language or a hybrid and submit their haiku for adjudication by 24 October 2022. Fáiltíonn Comórtas Filíochta Duais Bashō Haiku roimh dhaltaí iar-bhunscoile haiku a chumadh i mBéarla nó i nGaeilge nó go dátheangach, agus a gcuid haiku a chur isteach le haghaidh breithiúnais faoin 24 Deireadh Fómhair 2022.

Download the Rules and Resources pdf document HERE

Go direct to Entry Form | Foirm Iontrála

What is a haiku? | Cad is haiku ann?

The haiku (plural haiku) is a short form of poetry, which originated in Japan in the 17th Century, first refined and championed by haiku master Basho. It’s the shortest poetic form in the world. Haiku poems are usually written in three lines and contain a maximum of seventeen syllables.

Díríonn an haiku traidisiúnta ar an dúlra agus ar shéasúir na bliana. Is é is senryū ann ná haiku éadrom a dhíríonn ar dhaoine.

Categories | Catagóirí:

Post-primary Junior 1st & 2nd Year | 1ú & 2ú Bliain, Sóisearaigh Iar-Bhunoideachais

Post-primary Senior 3rd year/TY | 3ú Bliain/ Idirbhliain, Sinsearaigh Iar-Bhunoideachais

Post-Primary Senior 5th & 6th Year | 5ú & 6ú Bliain, Sinsearaigh Iar-Bhunoideachais

Moltóir: Gabriel Rosenstock

Prizes for each category | Duais i ngach catagóir:

Winner | Buaiteoir: €200
Second place | Dara háit: €100
Third place | Tríú háit: €50

Each winners' school will receive an additional prize of a free Haiku Workshop (either online or in-person) presented by Maeve O'Sullivan. The workshop must take place any time before October 2023.

Gheobhaidh scoil(eanna) na mbuaiteoirí duais bhreise: Ceardlann Haiku (Beo nó ar Líne) le Maeve O’Sullivan. Caithfidh an cheardlann a bheith ann uair éigin roimh Dheireadh Fómhair 2023.

Take a look at Guth na hÉigse, our second Irish language programme for post-primary schools HERE

Do you have a question? | An bhfuil ceist ar bith agat?

Duais Basho Haiku Poetry Competition Project Co-Ordinator | Eagraí Thionscadal Dhuais Bashō:
Fiona Ní Ghloínn
EMAIL | RÍOMHPHOST: eigse@poetryireland.ie
MOBILE | FÓN PÓCA: 086 3913343