Guth na hÉigse

I gcomhar le hIMRAM, tá dhá thionscnamh nua spreagúla seolta ag Éigse Éireann a bhfuil sé mar aidhm acu an Ghaeilge a spreagadh mar chuid dá gclár iar-bhunscoile. Is comórtas píolótach Comórtas Léiriú Filíochta d’Iar-Bhunscoileanna é Guth na hÉigse, bunaithe ar theimpléad rathúil Poetry Aloud. Chuir Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus Éigse Éireann tús le Poetry Aloud in 2007. Mar chuid de Guth​ na hÉigse tá Comórtas Labhartha Filíochta agus Comórtas Duais Bashō Haiku, comórtas haiku Béarla agus Gaeilge.

Tá sé mar aidhm ag Guth na hÉigse mic léinn a spreagadh chun dánta Gaeilge a fhoghlaim de ghlanmheabhair agus na dánta a rá os ard ag babhtaí réigiúnacha agus ag craobh náisiúnta mar chuid d’Fhéile Litríochta Gaeilge IMRAM 2022 i mí na Samhna.

Tá na comórtais oscailte anois agus tá Poetry Ireland agus IMRAM ag iarraidh ar mhúinteoirí iar-bhunscoile a gcuid daltaí a bheith páirteach.

Guth na hÉigse oscailte do gach chineál scoil iarbhunoideachais ar fud oileán na hÉireann, thuaidh agus theas, ar a bhfuil:

(a) Scoileanna Béarla

(b) Gaelcholáistí

(c) Scoileanna Gaeltachta

SÓISEAR:
Bliain 1 & 2 i scoileanna na Poblachta, agus blianta 8,9 agus 10 ó Thuaisceart Éireann.

IDIRMHEÁNACH
Bliain 3 & 4 (Pob. na hÉir.) agus blianta 11 agus 12(Tuaisc. Éir.)

SINSIR
Bliain 5 & 6 (Pob. na hÉir.) , agus Bliain 6 Íochtar agus Uachtar (Tuaisc. Éir.)

DÁTA DEIRIDH IONTRÁLA: DÉ MÁIRT 4 DEIREADH FÓMHAIR 2022.

Bí cinnte go bhfuil na Rialacha agus na hAcmhainní léite agat. Fhoirm Iontrála ar Líne. 


DÁNTA FORORDAITHE

Faigh na dánta don chéad bhabhta agus aistriúcháin do na dánta anseo.

Cliceáil anseo chun na dánta don bhabhta leathcheannais a fháil.

 

Ar son tuilleadh eolais cuir fios ar Chomhordaitheoir Thionscnamh Ghuth na hÉigse
Fiona Ní Ghloínn

EMAIL | RÍOMHPHOST: eigse@poetryireland.ie
MOBILE | FÓN PÓCA: 086 3913343