Tá Éigse Éireann, i gcomhar le Ealaín na Gaeltachta Teo ag lorg iarratais ó scríbhneoirí

9th March 2017

Tá Éigse Éireann, i gcomhar le Ealaín na Gaeltachta Teo ag lorg iarratais ó scríbhneoirí cruthaitheacha Gaeilge gur mhaith leo páirt a ghlacadh sa Scéim Scríbhneoirí sna Scoileanna. Tá critéir cháilíochta Éigse Éirinn le comhlíonadh ag iarrthóirí agus bheadh sé inmhianta go mbeadh roinnt taithí acu ag oibriú i scoileanna nó le páistí /daoine óga. Bheadh sé tábhachtach go mbeadh na scríbhneoirí ar fáil go héasca do cheardlanna chomh maith. Le tacaíocht Foras na Gaeilge atá an tionscnamh seo á  reáchtáil.

Bheadh sé riachtanach go mbeadh iarrthóirí incháilithe sásta:

 • Freastal ar agallamh.
 • Freastal ar chlár meantóireachta, clár scáth-fhoghlaim ó mheantóir/scríbhneoir eile a bhfuil an-taithí aige/aici ar an Scéim Scríbhneoirí sna Scoileanna, le hais-chothú agus comhairle a fháil ar an bpróiseas oibre.
 • Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána a dhéanamh.

Spriocdháta Iarratais 28 Aibreán.  Tá gach eolas le fáil ar conas iarratas a dhéanamh agus ar na critéir ealaíne ach teagmháil a dhéanamh le Anna Bonner ag writersinschools@poetryireland.ie nó 01-6789022

Tá na critéir liteartha thíos luaite riachtanach le bheith mar bhail d’eolaire Scéim Scríbhneoirí sna Scoileanna. 

Ficsean/scríbhneoirí do pháistí/filí: Ba chóir go mbeadh ar a laghad leabhar amháin foilsithe ag foilsitheoir aitheanta nó ag foilsitheoir a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon nó ó Chomhairle Ealaíon Tuaisceart na hÉireann.

Treoirlínte táscacha do fhoilsitheoirí tráchtála:

 • Foilsíonn siad ar a laghad 5 leabhar sa genre sin go bliantúil nó níos lú má tá siad inphrionta.
 • Tá Dáiliúcháin Náisiúnta acu.
 • Ní ghearrann siad táille ar an scríbhneoir le beith foilsithe.
 • Leabhar le ar a laghad 48 leathanach.
 • Sampla d’fhoilsitheoirí: Coiscéim, Cois Life, Cló Iar Chonnacht, An Sagart, Futa Fata.
 •  

Treoirlínte táscacha d’irisleabhair/ do thréimhseacháin.

Dánta/scéalta foilsithe in ar a laghad 5 irisleabhar creidiúnach Comhar, Feasta, Duilleoga Éireann, Southword, Blianiris, Oghma, An Aimsir Óg, Innti, Tuairisc.ie, An tUltach, srl.

 • Irisleabhar nó tréimhseachán foilsithe le tacaíocht ón Chomhairle Ealaíon, Comhairle Ealaíon Tuaisceart na hÉireann nó gníomhaireacht tacaíochta inchomparáide  réigiúnach, náisiúnta nó idirnáisiúnta.
 • Duanaire atá foilsithe ag foilsitheoir aitheanta náisiúnta nó idirnáisiúnta nó ag cló ollscoile.
 • Duanaire atá curtha in eagar ag scríbhneoir cónaitheach in Institiúid triú leibhéil, ionad ealaíona nó ag údarás áitiúil/réigiúnach. 
 • Irisleabhar ar-líne ina mbíonn saothar úr foilsithe go rialta ó scríbhneoirí aitheanta.
 • Clár craolta Náisiúnta ar a mbíonn saothar nua mar chuid de go rialta.

Drámadóirí: Riachtanach go mbeadh saothar curtha ar stáitse ag comhlacht amharclainne aitheanta nó ag comhlacht maoinithe ag an gComhairle Ealaíon.

Scéalaithe: Caithfear eolas ar thaithí oibre a léiriú agus aon leabhair/dlúth dhioscaí. 

Scríbhneoirí don Scáileáin: Riachtanach liosta scannán a sholáthar.