Applications are now open for Poetry Ireland’s Introductions & Céadlinte Series 2023

18th May 2023

Applications are now open for Poetry Ireland Introductions 2023, which will offer poets in the early stages of their careers, the opportunity to showcase their work through workshops and performance. 
 

The poets selected for Introductions 2023 will participate in a workshop focused on poetic form and craft, as well as a masterclass on the art of reading and performing poetry in public with Natasha Duffy. A third workshop will be offered on shaping and maintaining your day-to-day practice as a poet. This year's workshops will take place on 1st and 2nd September. 

 
Poetry Ireland Introductions 2023 will culminate in a number of public readings in autumn 2023.  

 
Poetry Ireland is delighted to announce that poet Tara Bergin will select this year’s participants and will also lead the form and craft workshop.  

 
Alumni of the Introductions series include: Nidhi Zak / Aria Eipe, Molly Twomey, Eleanor Hooker, Martin Dyar, Doireann Ní Ghríofa, Susannah Dickey, Jane Clarke, Victoria Kennefick, Erin Fornoff, Alvy Carragher, Stephen Connolly, and Stephen Sexton. 

 
Introductions poets have subsequently been published by Dedalus Press, The Gallery Press, Salmon Poetry, and Carcanet Press, and their work has gone on to win numerous awards, including the Rooney Prize, the Michael Hartnett Award, and acknowledgement at the Irish Book Awards. Former participants have also received invitations to read nationally and internationally, from Cork to New York, Belfast to Mumbai. 

 
How to apply: 
Interested poets should submit their work to be considered for selection for Introductions 2023.

Applicants are required to submit:   
A short biography and covering letter.  

A selection of published or unpublished poems (no more than 10 pages in total).   

Note: 
Submitting poets should ideally have had work published in established journals and magazines, and will be working towards a first collection.  

While there is a minimum age requirement of 18, there is no upper age limit; emerging poets of any age are welcome to apply. 

Only poets currently living on the island of Ireland are eligible to apply. Successful applicants must be available to attend both the workshops and the reading in Ireland in the autumn. Applications from poets who are not currently living in Ireland will not be considered.  

Applications are assessed by an independent, established adjudicator. 

Selected applicants are usually informed within six weeks of the deadline and, depending on the number of submissions, 10 poets are selected each year. 

We encourage submissions from poets who are currently underrepresented in Irish poetry, including but not limited to: poets of colour, people with varied gender and sexual identities, poets with disabilities, and ethnic, cultural, and religious minorities. 

APPLY NOW TO INTRODUCTIONS 

**************************************************

Táthar ag glacadh le hiarratais anois le haghaidh 'Céadlínte Éigse Éireann 2023. Tugann an clár seo deis d'fhilí atá i dtús a gceirde saothair leo a léiriú i gceardlanna agus ar stáitse. 
 

Beidh snáth ar leith d’fhilí na Gaeilge i gclár na bliana seo. Tabharfar deis do na filí a roghnófar don chlár seo páirt a ghlacadhi I gceardlann ar dhéanamh an dáin, agus tabharfar máistir-rang dóibh ar an teacht i láthair. Cuirfear ceardlann bhreise ar fáil dóibh amach anseo le cabhrú leo an chéad chnuasach a réiteach don chló.  
 

Tá áthas orainn a chur in iúl gurb í Aifric Mac Aodha a roghnóidh rannpháirtithe an chláir seo i mbliana agus is í a bheidh i mbun na ceardlainne leo san samhradh maidir le déanamh an dáin. Is Ciara Ní É a bheidh i mbun na ceardlainne ar an gcur i láthair.  Cuirfear bailchríoch ar na hi meachtaí seo san earrach nuair a eagróidh Éigse Éireann léamha le lucht na gceardlann. 

 

Conas cur isteach ar an gclár:  
Iarrtar ar na hiarrthóirí na cáipéisí seo a leanas a chur ar fáil -  

Beathaisnéis ghairid agus litir chumhdaigh  

Dornán dánta (10 leathanach ar a mhéad)  

Ba chóir an litir chumhdaigh agus na dánta a sheoladh le chéile i gceangaltán Word nó PDF chuig director@poetryireland.ie  

  

Sprioclá: Dé hAoine 30 Meitheamh 

 

Nóta:  

Fáilteofar roimh iarratais ó éinne os cionn 18 bliain d'aoid; ní bhaineann uasteorainn aoise leis an gclá seo.  

Is d’fhilí atá ag cur fúthu in Éirinn faoi láthair an scéim seo. Beifear ag súil go mbeidh ar chumas na n-iarrthóirí freastal ar cheardlanna agus ar léamha in Eirinn san earrach. Ní ghlacfar le hiarratais ó fhilí lasmuigh den oileán.  

Cuirfear fáilte ar leith roimh iarratais uathu siúd atá faoi ghannionadaíocht i ngort filíochta na Gaeilge. Cuimsíonn sé sin filí de chine daite, d'inscní agus de ghnéis éagsúla, filí faoi mhíchumas, agus na filí sin a bhaineann le mionlaigh eitneatcha, cultúrtha agus reiligiúnda.