Poetry Ireland supports an increase in Arts Council funding

2nd July 2024

We support an increase in Arts Council funding to €160m in #Budget2025.

A higher level of investment would enable us to successfully breathe life into our newly restored home for Poetry Ireland / Eigse Eireann at Number 11 Parnell Square. At its core will be The Seamus Heaney Poetry Library encompassing the late Laureate’s private library, kindly bequeathed by his family to Poetry Ireland/ Eigse Eireann. The poetry library will also include the Austin Clarke collection and a fine contemporary poetry library amassed over the past 40 years creating a centre which will further enhance Ireland’s global literary reputation.  

Making it a living resource, connecting people and poetry, additional support would enable us to enhance public enjoyment of our national art form in an inclusive, accessible and engaging space.  


www.artscouncil.ie/Budget2025

*


Tacaímid le méadú ar mhaoiniú don Chomhairle Ealaíon go €160m in #Budget2025

Chuirfeadh leibhéal infheistíochta níos airde ar ár gcumas ár n-uaillmhianta a bhaint amach dár t-ionad nuachóirithe ag Uimhir 11 Cearnóg Parnell   I gcroílár an ionaid beidh Leabharlann Filíochta Seamus Heaney a thiomnaigh a mhuintir d'Éigse Éireann. Sa leabharlann filíochta freisin beidh cnuasach Austin Clarke agus leabharlann bhreá chomhaimseartha filíochta a bhailigh Éigse Éireann  le 40 bliain anuas a chuirfidh le cáil liteartha dhomhanda na hÉireann.

Chuirfeadh tacaíocht bhreise ar ár gcumas taitneamh an phobail as ár bhfoirm ealaíne náisiúnta a fheabhsú i spás cuimsitheach, inrochtana agus fáilteach. 

www.artscouncil.ie/Buisead2025