Poetry Towns are officially unveiled

29th July 2021

Poetry Ireland has today (29.07.21) announced details of Poetry Town, a new all-island initiative, which will see more than a hundred free poetry-related activities take place in 20 towns across the island of Ireland between 10 and 18 September 2021. 

As part of the initiative, Poetry Ireland, together with its local authority partners, will appoint a Poet Laureate for each participating town. The chosen Poet Laureates, who will either be from the respective local area or have strong connections with it, will be commissioned to write a poem honouring and reflecting their Poetry Town and its people. The Poet Laureates for each town will be announced next month. 

Each poem will be revealed and presented to the people of the participating towns at a series of flagship online events, one of which will be hosted in each town, which will feature contributions from local poets, artists and musicians. 

There will also be a wide variety of additional activities in the Poetry Towns. These will include a series of poetry events involving local poets; poetry workshops; public poetry displays, including ‘Poetry Underfoot’; and a range of physical activities called ‘Poems that Move You’, which will vary from town to town.  Local businesses, including cafés and chemists, will also be participating in the activities to celebrate their towns by distributing ‘pocket poems’ to customers. The full programme for each town will be made available on the Poetry Town website during the last week of August. 

Poetry Town activities will take place in the following 20 towns: 

 • Adare, Co Limerick; 
 • Athenry, Co Galway; 
 • Bailieborough, Co Cavan; 
 • Ballycastle, Co Antrim; 
 • Bandon, Co Cork; 
 • Belmullet, Co Mayo; 
 • Bray, Co Wicklow; 
 • Carrick-on-Shannon, Co Leitrim; 
 • Carrick-on-Suir, Co Tipperary; 
 • Cootehill, Co Cavan; 
 • Dublin 1, Co Dublin; 
 • Dungarvan, Co Waterford; 
 • Dunshaughlin, Co Meath; 
 • Ennistymon, Co Clare; 
 • Listowel, Co Kerry; 
 • Mountmellick, Co Laois; 
 • Naas, Co Kildare; 
 • Strokestown, Co Roscommon; 
 • Tullamore, Co Offaly; 
 • Wexford Town, Co Wexford. 

Commenting, Director of Poetry Ireland, Niamh O’Donnell said: “The idea behind Poetry Town is to celebrate the many vibrant towns and communities across the island of Ireland, through poetry, collaboration and communal experiences. 

“Over the past 18 months, many of us have become more aware of what’s around us – from local parks or nature walks, to landmarks and monuments, to the stories held within the collective memory of our communities. There is poetry waiting to be uncovered in our surroundings and our everyday lives. 

“Poetry is indispensable in Ireland, and we are incredibly fortunate to have so many talented poets across the island. We hope Poetry Town will play a significant role in helping to ensure Ireland’s diverse and talented voices are heard and seen. We will give voice and visibility to well-known visionary poets and – importantly – to new powerful voices, broadening and diversifying the understanding of what a Poet Laureate looks like. 

“We are excited to invite individuals, families and communities to join their Poetry Towns, or the Poetry Towns in their vicinity, in a vibrant celebration of the pride in their locality, the value and importance of our heritage, and the strength and diversity in our towns and rural areas.” 

Poetry Town is an initiative of Poetry Ireland in partnership with Local Authority Arts Offices. It is made possible with funding from the Arts Council of Ireland’s Open Call funding, and is also supported by the Arts Council of Northern Ireland.  

For further information, visit the Poetry Town website: poetrytown.ie

(Photo caption: Pictured in Mountmellick, Co Laois, at the launch of Poetry Town are Kathleen and Michael O’Loughlin with their grandchildren Billy Byrne (11), Aidan Byrne (10) and Conor Byrne (7). Picture: Marc O’Sullivan). 

D’fhógair Éigse Éireann/ Poetry Ireland inniu (29.07.21) mionsonraí faoi Poetry Town/Baile na hÉigse, tionscnamh nua uile-oileáin a tharlódh i bhfiche baile are oileán na hÉireann idir an 10ú agus an 18ú Meán Fómhair 2021. 

Mar chuid den tionscnamh sin, ceapfaidh Éigse Éireann i gcomhar leis na húdaráis áitiúla, Ríon-Éigeas/ Rí-Éigeas i ngach baile atá rannpháirteach ann. Beidh na filí a roghnófar bainteach le gach ceantar faoi seach nó an-cheangal acu leis, agus coimisiúnófar iad chun dán comórtha a chumadh a bhaineann le Baile na hÉigse sin agus an pobal ann. Fógrófar ainmneacha na bhfilí an mhí seo chugainn. 

Nochtfar an dán do phobal na mbailte go léir atá rannpháirteach sa scéim ag mórimeachtaí ar líne agus beidh filí, ealaíontóirí agus ceoltóirí áitiúla ag cur leis an gcomóradh.

Eagrófar scata imeachtaí breise sna Bailte Éigse. Ina measc beidh imeachtaí filíochta le filí áitiúla; ceardlanna filíochta; taispeántais phoiblí a bhaineann leis an bhfilíocht agus réimse d’imeachtaí ar a dtugtar ‘Dánta a Chorraíonn Sinn’ agus sainghnéithe ar leith de na scéimeanna sin i ngach ceantar ar leith. Beidh baint ag gnólachtaí éagsúla leis na himeachtaí filíochta seo, an caife, an chógaslann agus mar sin de agus ceiliúrfar Baile na hÉigse le 'dánta póca' á ndáileadh ar chustaiméirí. Beidh fáil ar an gclár le haghaidh gach baile ar shuíomh gréasáin Poetry Town/Baile na hÉigse an tseachtain dheireanach de mhí Lúnasa. 

Eagrófar imeachtaí Bhaile na hÉigse sna 20 baile seo a leanas:

 • Áth Dara, Co Luimnigh;
 • Baile Átha an Rí, Co na Gaillimhe;
 • Baile Átha Cliath 1, Co Átha Cliath;
 • Baile an Chaistil, Co Aontroma;
 • Béal Átha na mBuillí, Co Ros Comáin;
 • Béal an Mhuirthead, Co Mhaigh Eo;
 • Bré, Co. Chill Mhantáin;
 • Carraig na Siúire, Co Thiobraid Árann;
 • Coill an Chollaigh, Co an Chabháin;
 • Cora Droma Rúisc, Co Liatroma;
 • Droichead na Bandan; Co Chorcaí;
 • Dún Garbháin, Co Phort Láirge;
 • Dún Seachlainn, Co na Mí;
 • Inis Díomáin, Co an Chláir;
 • Loch Garman, Co Loch Garman;
 • Los Tuathail, Co Chiarraí;
 • Móinteach Mílic, Co Laoise;
 • Muinchille, Co an Chabháin;
 • Nás, Co Chill Dara;
 • Tulach Mhór, Co Uíbh Fhailí.

Arsa Stiúrthóir Éigse Éireann/ Poetry Ireland, Niamh O’Donnell: “An smaoineamh a bhí laistiar de Bhaile na hÉigse ná na bailte bríomhara agus na pobail bhríomhara ar fud oileán na hÉireann a cheiliúradh tríd an bhfilíocht agus trí imeachtaí pobail éagsúla.

“Le 18 mí anuas, tá níos mó den timpeallacht tugtha faoi deara ag go leor againn – an pháirc áitiúil, siúlóidí dúlra, sainchomharthaí agus séadchomharthaí, agus na scéalta atá mar chuid de chomhchuimhne an phobail. Tá filíocht ag feitheamh linn sa timpeallacht agus sa ghnáthshaol atá á chaitheamh againn.

“Cuid lárnach, cuid riachtanach de shaol na hÉireann í an fhilíocht agus nach orainne atá an t-ádh an oiread sin filí breátha a bheith againn ar fud an oileáin seo. Tá súil againn go gcuideoidh Baile na hÉigse le cothú na filíochta, go mbeidh an éagsúlacht iontach a bhaineann léi le cloisteáil agus le feiceáil. Tabharfar ardán dár bhfilí aislingeacha agus is den tábhacht é chomh maith cluas a thabhairt do shárghuthanna nua chun go leathnófaí ar ár dtuiscint ar cad is file ann, cad is Rí-Éigeas agus Ríon-Éigeas ann. 

“Tá sceitimíní orainn agus cuireadh á thabhairt againn do dhaoine aonair, do theaghlaigh agus do phobail a bheith mar chuid de Bhailte na hÉigse ina mbaile féin nó sa chomharsanacht; bímis mórtasach as an gcultúr áitiúil, as ár n-oidhreacht, agus an éagsúlacht spreagúil atá sna bailte agus sna bailte fearainn againn.”

Tionscnamh de chuid Éigse Éireann/ Poetry Ireland i bpáirt le hOifigí Ealaíon na nÚdarás Áitiúil é Baile na hÉigse/ Poetry Town. Cruthaíodh é le cúnamh agus maoiniú ó Ghairm Oscailte na Comhairle Ealaíon, agus tá tacaíocht faighte chomh maith ó Chomhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann.

Tuilleadh eolais: tabhair cuairt ar an suíomh: poetrytown.ie.