Athchuairt: Dán Do Hayden Murphy

Seán Hutton
Ní púic tí é a thuilleadh.
Tá na crainn a d'fhás go hárd
is go bagarthach ina thimpeall
- ag bacadh an tsolais is ag cruthú
scáthanna uafara san oiche - leagtha.
Tá caoi nios fearr ar an ngairdín:
ni ligtear don fhál a dhul chun fiántais
                                  níos mó
is tá bac curtha le réimeas na bhfialí.
Is gile iad seomraí an tí
is ní bhíonn gíoscán. nó geonaíl istoíche
mar a bheadh taibhsí ag snámhaíl
ag cúinní dorcha trid na pasáistí.
Ní deirim nár chuir an sean-reacht go mór
le forbairt chéadfaí an ógánaigh.
ach an dídean seo gur taithneamhaí í
is mó de bhaile í anois ag an bhfear.
Page 48, Poetry Ireland Review Issue 12