Braonta

Tar i leith is cuir na braonta im' chluais adeireadh se lei
Is go ciuin manIa tMadh. Ag feachaint orthu slulfea gur ghramhar an lanuin iad a lamh ar a bhaitheas maol
ar an gcraiceann glioscamach
a cloigeann sean ar leataobh Ian muinin.
Ach bhimis leanai ag stanadh Ie suile leata, sceimWithe
go mbrisfi an draiocht
ba bhonn leis an tsfocMin.
Anois ta ga agamsa leo braonta broghacha braonta leighis
Na tar im ghaor a ghra Na leag lamh go cinealta ar mo bhaitheas
ar eagla go mbrisfi an draiocht is go gclaochl6faf sinn
gur ise is eisean a bheadh ann.
Foighid Ie mo bhodhaire Coinnigh 6n gciuineas ud me Na scaoil fum m'6ige.
Taimid ag treabhadh linn ag ra Ie cheile
gur ole an ghaoth
nach seideann ...
86
ag cur cos i dtaca aghaidh ar an saol t6in Ie gaoth
ag cur i gceill da cMile
dar leanaf
nach ait an mac an saol.
Page 86, Poetry Ireland Review Issue 28