Acts of Commission 2 - The Spirit, The Psyche, The Body at Belfast International Arts Festival

  • Wed 3 - Sun 7 November
  • Online
  • Tickets: £5

The second of two major showcase events of new and innovative poetry commissions of poets of the North of Ireland.

Writing in Irish & English, poet Celia de Fréine presents an exploration of the indomitable spirit of woman.

Spoken word poet Abby Olivera articulates the experience being mixed race in a Caucasian society and how this impacts on the psyche.

Padraig Regan (they/them) presents their reflections and insights about the body, responding to source material inspired by other artists and anime.

This event is presented as part of Belfast International Arts Festival by Quotidian – Word on the Street with the support of Poetry Ireland, the Arts Council of Northern Ireland and Centre Culturel Irlandais, Paris. 

Gníomhartha Coimisiúnaithe 2 – An Spiorad, An Aigne, An Corp.

An darna mórimeacht filíochta as beirt san fhéile, é bunaithe ar shaothar nua-scríofa, nuálach coimisiúnaithe le filí an tuaiscirt.

Ag scríobh go dátheangach, cuireann file Celia de Fréine léiriú inár láthair ar spiorad dochloíte na mban.

Fiosraíonn file ó bhéal Abby Olivera an t-eispéireas a bhaineann le bheith de chine measctha i sóchaí geal agus an tionchar atá aige seo ar an aigne.

Tugann Padraig Regan (siad/iad) radharc dúinn ar a gcuid léargais faoin chorp, ag freagairt d’ábhar foinse atá spreagtha ag ealaíontóirí eile agus anime.