Céadlínte Éigse Éireann

 

Táthar ag glacadh le hiarratais anois le haghaidh 'Céadlínte Éigse Éireann 2024'. Tugann an clár seo deis d'fhilí atá i dtús a gceirde saothair leo a léiriú i gceardlanna agus ar stáitse. 
 

Beidh snáth ar leith d’fhilí na Gaeilge i gclár na bliana seo. Tabharfar deis do na filí a roghnófar don chlár seo páirt a ghlacadhi I gceardlann ar dhéanamh an dáin, agus tabharfar máistir-rang dóibh ar an teacht i láthair. Cuirfear ceardlann bhreise ar fáil dóibh amach anseo le cabhrú leo an chéad chnuasach a réiteach don chló.  
 

Tá áthas orainn a chur in iúl gurb í Aifric Mac Aodha a roghnóidh rannpháirtithe an chláir seo i mbliana agus is í a bheidh i mbun na ceardlainne leo ar an 13ú agus an 14ú Mean Fomhair 2024 maidir le déanamh an dáin. Is Ciara Ní É a bheidh i mbun na ceardlainne ar an gcur i láthair.  Cuirfear bailchríoch ar na hi meachtaí seo san earrach nuair a eagróidh Éigse Éireann léamha le lucht na gceardlann. 

 

Conas cur isteach ar an gclár:  
 

-Iarrtar ar na hiarrthóirí na cáipéisí seo a leanas a chur ar fáil -  

-Beathaisnéis ghairid agus litir chumhdaigh  

-Dornán dánta (10 leathanach ar a mhéad)  

-Ba chóir an litir chumhdaigh agus na dánta a sheoladh le chéile i gceangaltán Word nó PDF chuig director@poetryireland.ie  

foirm iarratais

 
Sprioclá: 5ú Iúil 2024

Dátaí an chúrsa: An 13ú agus an 14ú Mean Fomhair 2024 

Nóta:  

Fáilteofar roimh iarratais ó éinne os cionn 18 bliain d'aoid; ní bhaineann uasteorainn aoise leis an gclá seo.  

Is d’fhilí atá ag cur fúthu in Éirinn faoi láthair an scéim seo. Beifear ag súil go mbeidh ar chumas na n-iarrthóirí freastal ar cheardlanna agus ar léamha in Eirinn san earrach. Ní ghlacfar le hiarratais ó fhilí lasmuigh den oileán.  

Cuirfear fáilte ar leith roimh iarratais uathu siúd atá faoi ghannionadaíocht i ngort filíochta na Gaeilge. Cuimsíonn sé sin filí de chine daite, d'inscní agus de ghnéis éagsúla, filí faoi mhíchumas, agus na filí sin a bhaineann le mionlaigh eitneatcha, cultúrtha agus reiligiúnda. 

***

Introductions 2024

Applications are now open for Poetry Ireland Introductions 2024, which will offer poets in the early stages of their careers the opportunity to showcase their work through workshops and performance.  

This year’s programme will involve a dedicated strand for poets writing in Irish.  

The Irish language poets selected for this year's programme will participate in a workshop focused on poetic form and craft as well as a masterclass on the art of reading and performing poetry in public. A third workshop will be  offered  on  preparing a first collection.   

We are delighted to announce that poet Aifric Mac Aodha will select this year’s Irish language participants and will also lead the form and craft workshop, which will take place on Friday afternoon 13th September and all day Saturday 14th September in a city centre location in Dublin. The performance workshop will be led by  Ciara Ní É.   Poetry Ireland Introductions 2024 will culminate this autumn in  a number of  public readings.   

How to apply: 

Interested poets should submit their work to be considered for selection for Introductions 2023. Applicants are required to submit: 

  • A short biography and covering letter. 
  • A selection of published or unpublished poems (no more than 10 pages in total). 
  • Your cover letter and selection of poems should be emailed in one attached Word or PDF document to director@poetryireland.ie  

Deadline: Friday 5 July, Midnight.

Note: 

  • While there is a minimum age requirement of 18, there is no upper age limit; emerging poets of any age are welcome to apply. 
  • Only  poets  currently living  on the island of Ireland are eligible to apply. Successful applicants must be available to attend both the workshops and the reading in Ireland in the spring. Applications from poets who are not currently living in Ireland will not be considered. 
  • We encourage submissions from poets who are currently underrepresented in Irish poetry, including but not limited to: poets of colour, people with varied gender and sexual identities, poets with disabilities, and ethnic, cultural, and religious minorities. 


>>This information is for the Irish language programme 'Céadlinte'. You can find out about the English language stream of the programme on the Introductions page.