Comórtas Filíochta Padraic Fiacc

Deadline: 26 Feb 2021

Comórtas Filíochta Padraic Fiacc
Padraic Fiacc Poetry Competition

Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

Cuirfear fáilte roimh dhánta i nGaeilge agus i dteangacha eile seachas an Ghaeilge. Is é ‘Oidhreacht’ téama an chomórtais i mbliana, ach cuirfear fáilte roimh dhánta nach bhfuil ag teacht leis an téama seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais agus treoirlínte, déan teaghmháil le sinead@culturlann.ie

Aois: 11-18

Dáta druidte: 26 Feabhra 2021

We welcome poems in Irish and languages other than Irish. ‘Heritage’ is the theme of this year’s competition, however poems are welcome in any theme.

For more info and competition guidelines, contact sinead@culturlann.ie.

Age: 11-18

Submission deadline: 26 February 2021