Féilie Raifteirí Poetry Competition 2023

Deadline: 6 Oct 2023

Beidh Fhéile Raifteirí 2023 ag tosú ar Máirt 3ú Deireadh Fómhair agus ag leanúint ar aghaidh do Dé Domhnaigh 15ú Deireadh Fómhair. Mar is iondúil, tá muid á reáchtáil comórtais filíochta do daoine idir óg agus aosta. Tá trí rannóg i gceist i mbliana, Rannóg A do dhaoine óga faoi bhun 12 bhlian, Rannóg B do dhaoine óg idir 12 agus 18 mbliana, agus Rannóg C do dhaoine fásta. 

Tuilleadh eolais chomh maith le foirm iontrála ar fáil ar ár suíomh gréasáin anseo: https://gaeilgelochariach.ie/comortas-filiochta-fheile-raifteiri/, nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Micheál ag micheal@gaeilgelochariach.ie.