Máire Mhac an tSaoi - Gradam Fhilíocht na Gaeilge

Deadline: 27 May 2022

In honour of Máire Mhac an tSaoi, 1922-2021,
Meath County Council Cultural Services are pleased to announce the establishment of the Máire Mhac an tSaoi Poetry in Irish Award. 

In onóir do Mháire Mhac an tSaoi, 1922-2021,
Is cúis áthais do Sheirbhísí Cultúir Chomhairle Chontae na Mí bunú Ghradam Fhilíocht na Gaeilge Mháire Mhac an tSaoi a fhógairt. 

Sonraí: 

Is éard atá i gceist leis an ngradam ná Máistir-Rang aon lae le Louis de Paor do chúigear rannpháirtithe.
Níl aon fhoirm iarratais.
Tá an gradam oscailte do chleachtóirí fhilíocht na Gaeilge ar oileán na hÉireann.
Ní mór d’iarratasóirí a bheith os cionn 18 mbliana d’aois.
Ba chóir d’iarratasóirí a bheith in ann tiomantas agus gaisce ina réimse roghnaithe a thaispeáint.
Dáta deiridh: Dé hAoine an 27 Bealtaine ag 5.00 i.n.

Chun iarratas a dhéanamh ní mór d'iarratasóirí na rudaí seo a leanas a chur isteach:

Beathaisnéis mhionsonraithe nó CV lena n-áirítear seoladh reatha, uimhir ghutháin, sonraí teagmhála srl.
Sampla réasúnta dá gcuid oibre le huasmhéid de 5 phíosa.
Litir iarratais sínithe.
Togra oibre – ba cheart d’iarratasóirí a rá go soiléir cad is mian leo a bhaint amach leis an ngradam seo. Is é an chreatlach thionscadail a  shocróidh cúrsaí agus ba cheart a thaispeáint léithí go bhfuil an scríbhneoir ag obair i dtreo bailiúcháin saothair ar leith lena mbeadh comhairle, eolas agus saineolas Louis de Paor ina chabhair.
Ní mór an sampla oibre a bheith i nGaeilge bíodh is go bhféadfadh an t-iarratas a bheith i nGaeilge nó i mBéarla.

Funded under the Creative Ireland Programme. 

> For more information / how to apply