Manchester Irish Language Writing Competition

Deadline: 24 Sep 2021

Tá an Comórtas Scríbhneóireachta Manchain 2021 ar oscailt d’iontrálacha go dtí 24ú Meán Fómhair 2021. Beidh na hiontrálacha bunaithe ar théama 'Ceiliúradh'. Mar is gnáth, beidh dha chatagóir ar fháil – Filíocht agus Gearrscéalta. Roghnóidh an t-aoi-údar na buaiteoirí ó ghearrliosta agus fógrófar na buaiteoirí le linn na féile Ealaíon Manchain 2021.

Duaiseanna: Bronnfar na duaiseanna seo a leanas ar gach catagóir: An chéad áit: £50 An dara háit: £25

Le tuilleadh eolas agus íomhánna a fháil, seol ríomhphost chuig Pat McGuinness ag patrick.mcguinness@outlook.com

 

Manchester Irish Language Group are pleased to announce that the 2021 Irish Language Writing Prize is open for entries.  This year, entries will be based on the theme 'Celebrate'. There are 2 categories available - poetry and short story. The closing date for entries is 24 September 2021. The guest author will select the winners from a shortlist and the winners will be announced during the 2021 Manchester Irish Language Arts festival.

Each Competition category will be awarded the following prizes: First place: - £50 Second place: £25

For more details and images please send an email to Pat McGuinness via patrick.mcguinness@outlook.com

>> Find out more